Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δράσεις του DEN CuPID

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Digital Educational Network for Cultural Projects’ Implementation and Direction καλεί ενδιαφερόμενους που ασχολούνται με τον τομέα της πολιτιστικής διαχείρισης να συμμετάσχουν στις εκπαιδευτικές δράσεις του προγράμματος που θα έχουν τη μορφή εντατικών σεμιναρίων και θα πραγματοποιηθούν στις κάτωθι ημερομηνίες:

17-22 Σεπτεμβρίου 2017: Σαραγόσα, Ισπανία: Tο παλάτι Al-Jaferia Palace

2-8 Δεκεμβρίου, 2017: Tρίκαλα, Ελλάδα:  Ο Μύλος των Ξωτικών

23-28 Φεβρουαρίου: Ρώμη, Ιταλία: Out of Rome (πολιτιστικές διαδρομές)  #outofrome

14-19 Μαϊου 2018: Βάρνα, Βουλγαρία: Εξερευνώντας την πολιτιστική κληρονομιά στη Βάρνα

Η βασική φιλοσοφία που διέπει τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι ότι οι εκπαιδευόμενοι θα επιλέξουν δύο από τα παραπάνω προγράμματα με βάση τις ανάγκες και τα μελλοντικά προγράμματα που θα κληθούν να υλοποιήσουν. Για παράδειγμα εάν το επίκεντρο του ενδιαφέροντος του οργανισμού τους είναι τα μνημεία κι η δημιουργία μουσειακών χώρων, θα έπρεπε να επιλέξουν τα σεμινάρια 1 και 4, ενώ αν θέλουν να επικεντρωθούν σε άυλες δράσεις προβολής και ανάδειξης, όπως οι εκδηλώσεις, η προώθηση, οι πολιτιστικές διαδρομές, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κ.ο.κ. θα έπρεπε να επιλέξουν τα σεμινάρια 2 και 3.

Άτομα και φορείς που ενδιαφέρονται καλούνται να αποστείλουν σύντομο βιογραφικό στα αγγλικά καθώς και μια βασική ιδέα για το  πρόγραμμα που θα ήθελαν να αναπτύξουν στη διάρκεια του προγράμματος στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση: cupid@den-cupid.eu Τα στοιχεία αυτά θα αξιολογηθούν και οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά.

Σας ενημερώνουμε ότι μόνον ένας συμμετέχων από κάθε φορέα θα γίνει δεκτός.  Προθεσμία υποβολής: 10 Ιουλίου 2017.