Vea Global Qualitas S.L

„VEA QUALITAS, S.L. е технологично, консултантско и инженеринг предприятие, чието търговско наименование е VEA GLOBAL. VEA GLOBAL осъществява дейност с над 20 експерти в няколко дисциплини и работи с повече от 15 сътрудници в различни сфери. VEA GLOBAL работи в помощ на средните предприятия и публични институции. Седалището му е в Сарагоса, Испания и има офиси в Мадрид. Съществуват офиси и в Мексико, Перу и Чили. Основните приоритети са: иновации, интегрираност, фокус върху конкурентоспособността на клиента и усърдната работа.

VEA GLOBAL е специализирана в следните области:
Иновации и бизнес развитие
Енергия, околна среда и устойчивост
Управление и финансиране на проекти
Инженеринг и управление на индустриални проекти
VEA GLOBAL имат богат опит в предприемачеството, креативността и иновациите:

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО: компанията координира бизнес инкубатора Индустриална Фабрика в Vicálvaro и изпълнява проект Innovation Committees, Villaverde, който цели да насърчи бизнес активността в региона и ангажира МСП и предприемачите.
ИНОВАЦИИ И БИЗНЕС РАЗВИТИЕ: компанията има изклюителен опит в управление на иновациите, предоставяне на подкрепа за стратегическото планиране, услуги свързани с модела EFQM, развойната дейности и стратегиите за иновации. Разчита на експерти в предоставянето на консултантски услуги по Организация на бизнеса, Качество, Постижения в бизнеса, Социална отговорност и управление на етиката и Управление на знанията.

КРЕАТИВНОСТ: VEA GLOBAL предоставя инструменти за креативност и дизайн като: конкурси за иновации за работещите, сесии по креативност за генериране на идеи, инструменти за партньорства и бенчмаркинг.
ОБУЧЕНИЕ: VEA GLOBAL предлага обучителни програми във всички области, комбинирайки традиционни обучителни процедури напр. методологиите учене чрез правене; освен това компанията участва в проект TATRA (www.tatra-eu.net), финансиран по програма Леонарди да Винчи, целящ да разработи електронна обучителна програма за жени предприемачи като екскурзоводи. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО: Компанията разчита на сертифицирани одитори по стандарти ISO (9001, 14000) и експерти по EFQM и TQM. Сертифицирана е от AENOR – Испанската Асоциация за Стандартизация и Сертифицикация, за предоставяне на обучения за експерти по развойна и изследоваателска дейност и иновации.“