Time Heritage – Afroditi Kamara & Co

Time Heritage е компания, основана през 2003 г. с цел предоставяне на на ширко спектър от услуги и изпълнение на проекти в областта на управлението на културното наследство.

Ние съчетаваме широк спектър от дейности, включително и опазването на исторически сгради и произведения на изкуството, разработване на учебно съдържание за целите на подобряване на културното наследство (интернет сайтове, 3D продукции, цифрови образователни материали и игри и т.н.), образование по въпроси, свързани с историята, археологията и опазването, и дигитализация.

Нашият екип включва:

  • Д-р Афродити Камара, основател, историк и консултант по културното наследство
  • Д-р Мария Цитимаки, партньор, архитект, специализирана в опазването на исторически сгради
  • Д-р Клеопатра Ферла, асоцииран консултант, историк (древен период)
  • Д-р Георги Цедопулус, асоцииран консултант, историк (модерен период)
  • Деспина Лампада, докторант, археолог (византийски период).

През годините ние сме внедрили различни проекти, в следните области:

Дигитализация и развитие на съдържанието

Опеазване и Съхранение

  • Семинари за опазване
  • Проведени изследвания за проект MoCaCu: Portable Care for the Documentation, Characterization and Conservation of Movable Works of Art in Remote Areas of Greece, led by the University of the Peloponnese  (onsitepreservation.eu) (www.onsitepreservation.eu) (HTTPS: // www.youtube.com/watch?v=o2DOPC8pWrE)
  • Публикация на книга за Превантивно опазване (на гръцки), редактирано от C. Karydis, E. Kouloumpi и A. Sakellariou
  • Опазване на картини за гръцкото министерство на отбраната

Управление на културното наследство

  • Изследователски проект „DIAPLASIS“: Планове за управление на места с историческа значимост“. Проектът, финансиран от Генералния секретариат за изследвания и технологии, създаде наръчник за изработване на планове за управление и два конкретни доклада, по един за археологическите места Kenchreai и Corinthia, а другият – за историческия град Ханя, о. Крит.

Финансирани проекти от ЕС

Time Heritageе е партньор по проект  „Cultour +: Иновации и изграждане на капацитет за Европейските културни маршрути“, финансиран по програма Еразъм. Cultour + се фокусира върху обучението по предприемачество за културен и религиозен туризъм.