Futuro Digitale

„Futuro Digitale е неправителствена организация, базирана в три италиански региона (Калабрия, Кампаня, Лацио), а Рим е градът за срещи. Работи в подкрепа на младите хора чрез проекти за ICT и младежки дейности в малки градове, където се намират офисите. Мисията на организацията е подпомогната от ентусиазирани групи от доброволци и младежки общности, а професионалната работа създава възможности за тяхното реално развитие. В калабрия се работи за създаването на реални възможности и за активизиране на младите хора чрез европейските фондове (дейности за мобилност и семинари на местно ниво) и доброволчески дейности (спорт, благотворителни акции, др.), както и активна борба с дигиталната некомпетентност.

Към момента се изпълнява проект DigItaly. който цели да разпространи свободна безжиична зона (wifi) в малките градове чрез изпълнението на амбициозен бизнес план. В Кампаня е възстановен бивш промишлен център в партньорство с други местни организации, кодето се изпълняват европейски доброволчески проекти и се организират работни срещи в помощ на младите хора от региона на Неапол. В Лацио фокусът е върху предоставянето на безплатна помощ на младите хора в развитие на предприемачеството и изследователската дейност. Всички офиси са приели досега над 70 стажанта и са реализирани няколко проекти по програма Еразъм. Ключът към успеха е сътрудничеството с институциите, училищата и други социални организации. Futuro Digitale е акредитирана Агенция по заетост, ICT и център за изучаване на италиански език. Има богат опиит в изпълнението на проекти за предприемачество, проекти за мобилност по програма Еразъм и управление на проекти в социалните изследвания.“