e-trikala SA

e-trikala SA е създадена през 2008г. като компания за развитие на община Трикала. Основен акционер на компанията е община Трикала, която притежава 99% от акциите, а останалите 1% се държат от Търговска камара – Трикала.

Основните услуги, които предлага компанията са:

Доставка на електронни услуги на гражданите на град Трикала, както и разширяване на мрежата в околните райони: безжична и кабелна широколентова връзка, електронно правителство, информация за развлечения и образование, здравни услуги, туризъм, специализирани услуги и много други.

Предоставяне на консултантски услуги на лица, интересуващи се от разработването на подобни дейности в други географски райони.  Прилагането на такъв проект на местно ниво дава възможност на компанията да предлага своите услуги или като консултант или като участник в реализирането на всяка нова идея.

Научноизследователска и развойна дейност за производство на иновативни услуги в сътрудничество с университети и институции на пазара.

Образование (обучение) на персонала на организациите, които ще използват бизнес приложенията на  E-Trikala SA, в следните подкатегории:

Обучение на общински служители да използват конкретни инструменти.

Обучение на гражданите за използване на новите технологии.

Обучение на предприемачи в нови технологии.

Дейности за публичност .  Техническа подкрепа община Трикала, в интегрирането на въпроси свързани с устойчивото развитие, проектиране и изпълнение на специфични дейности.

E-Trikala SA е партньор в изпълнението на много иновативни европейски проекти, като:

 • Renewing Health (http://www.renewinghealth.eu/en)
 • ISISEMD (http://www.isisemd.eu)
 • INDEPENDENT (http://www.independent-project.eu)
 • ELDER-SPACES (http://www.elderspaces.eu/)
 • MOMENTUM (http://telemedicine-momentum.eu/)
 • SUSTAINS (http://www.sustainsproject.eu/)
 • UnitedForHealth (http://united4health.eu/)
 • SmartCare (http://pilotsmartcare.eu/home/)
 • Citymobil2 (http://www.citymobil2.eu/en/)
 • TEAM (https://www.collaborative-team.eu/)
 • MyWay (http://myway-project.eu/)
 • PRISSM (http://www.prissm-eu.com/index.php/en/)
 • SABER (http://www.project-saber.eu/cms/)
 • DIGITAL CITIES (http://www.digital-cities.eu/)
 • NET-EUCEN (http://www.net-eucen.org/)
 • iHeERO (http://iheero.eu/)
 • ACTIVAGE
 • Den- CuPID (http://den-cupid.eu)