Дворецът Алхаферия

Всички туристи, които посещават Сарагоса, задължително трябва да посетят двореца Алхаферия – второто по посещаемост място с културно-историческо значение за града. Този средновековен ислямски дворец е построен от мюсюлманите, живеещи по поречието на р.Ебро през 11 в. Абу Я фар Ахмад, познат като Ал-Муктадир, крал на Сарагоса, заповядва построяването на двореца, който е наречен Qasr al -Surur – Дворецът на Радостта.

Значимостта на Алхаферия е свързана с факта, че е единствената запазена сграда от Испанската ислямска архитекура по времето на Тайфас. Белезите мудехар в двореца са обявени като Световно културно наследство от ЮНЕСКО през 2001г., като част от „Архитектурата Мудехар на Арагон“.

Дворецът Алхаферия принадлежи на Парламента на регионалното правителство (правителството на Арагон) и там се провеждат сесиите на Парламента. Това е много важен факт, който осигурява устойчивостта на сградата и нейното опазване и е добър пример за различното му предназначение за публични, културни и туристически изяви и въздействието върху частните предприятия. Местоположението на Алхаферия в града има много важно и положително въздействие върху частния и местния бизнес в района, поради броя на посетителите и държавните служители.

Партньори:

Екипът за Управление на Дворец Алхаферия
Частно дружество, в което постъпват приходите от организирани посещения в двореца
ЮНЕСКО
Gozarte
Ресторант Casa Emilio
Реставратор на художествените произведения
Историци
Хора от други културни обекти в Сарагоса

Програма за обучение:

Ден 1

Изкуство Мудехар, присъствието му в Испания, Арагон и Сарагоса. Маршурти Мудехар. (1,5ч.)
Кафе пауза (0,5ч.)
История на двореца Алхаферия, използването му в исторически план и настоящо предназначение (1-1,5 ч.)
Участие на сесии на Парламента
Обяд (13:30-15:00)
Организирано посещение на Алхаферия (1,5 ч.)
Край на обучителната сесия

Ден 2

Управление на Алхаферия (1 ч.)
Значимост на туристическата сграда за устойчивостта на града и опазване на културното наследство. (ЮНЕСКО, 1,5ч.)
Кафе пауза (0.5ч.)
Значимост на Алхаферия като добър пример за частните инициативи.
Обяд (13:30-15:00)
VПосещение на стария град, други обекти с архитектурен стил мудехар. Посещение на музей Гоя.
Край на обучителната сесия

Ден 3

Примери за бизнес дейности свързани с културното наследство на Алхаферия
Ресторант Casa Emilio, историята му и влиянието за помещаването на Парламента в Алхаферия (0,5ч.)
Магазинът за сувенири и неговият опит (0,5ч.)
Опитът на компанията отговорна за провеждането на организирани посещения в Алхаферия (1ч.)
Кафе пауза (0,5ч.)
Опитът на ресторантьорския бизнес (0,5ч.)
Местно дружество Gozarte. Опитът му в разпространение на знания за културното наследство. (1ч.)
Обяд (13:30-15:00)
Посещение на „Новия град“, Expo 2008, Поречието на р. Ебро.
Край на обучителната сесия

Ден 4

Кратка лекция за предприемачеството, указания за разработване на бизнес план и работни формати (1ч.)
Разпределени в групи, участниците ще разработят бизнес план свързан с културното наследство за публично или частно дружество (1ч.)
Кафе пауза (0,5ч.)
Работа по групи (1ч.)
Всяка група представя своята работа (1ч.)
Край на обучителната сесия