Συνάντηση Έναρξης

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διημερίδα ¨kick off Meeting: Den- CuPID” (Digital Educational Network for Cultural Projects Implementation and Direction,) που έγινε στα Τρίκαλα, στις 24 και 25 Νοεμβρίου 2016 στο Επιχειρησιακό Κέντρο Έλεγχου της Ε-Trikala Α.Ε

Το πρόγραμμα Den-CuPID, που θα έχει διάρκεια δύο ετών και επιχορηγείται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), το οποίο αποτελεί Δημόσια Αποκεντρωμένη Υπηρεσία (Δ.Α.Υ.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και υπέχει εν προκειμένω θέση Εθνικής Μονάδας Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, έχει σκόπο την δημιουργία Στρατηγικών Συμπράξεων με στόχο της προώθηση και την διάδοση καλών πρακτικών πάνω στην σωστή διαχείριση πολιτιστικών και τουριστικών δράσεων και εργαλείων, καθώς και στην αναζήτηση βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων για την ανάπτυξη του τουρισμού, της προώθησης τοπικών προϊόντων και την αξιοποίηση ιστορικών μνημείων.

Στη στρατηγική σύμπραξη του Den- CuPID συμμετέχουν εταίροι από 4 χώρες και συγκεκριμένα από την Ελλάδα (Ε-trikala Α.Ε, η Ελληνική εθνική επιτροπή της UNESCO, ο Ε.Ο.Ε.Σ Αμφικτιονία, η εταιρία Time Heritage Ltd και το Πανεπιστήμιο Πατρών),  Ιταλία (Associazione di Promozione Sociale Futuro Digitale) Ισπανία (VEA QUALITAS, S.L) και Βουλγαρία (UNION OF BULGARIAN BLACK SEA LOCAL AUTHORITIES SDRUZHENIE). Τον γενικό συντονισμό για την υλοποίηση του προγράμματος έχει η αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου Τρικάλων, e-trikala Α.Ε.

Στην διημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι και από τους 8 εταίρους ενώ την έναρξη των εργασιών χαιρέτησε εκπρόσωπος της Δημοτικής Αρχής, η. Αντιδήμαρχος Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού & Νεολαίας, κα. Έφη Λεβέντη,