«Ανακαλύπτοντας την πολιτιστική κληρονομιά στη Βάρνα»

Η παρούσα περίπτωση παρουσιάζει την πολιτιστική και ιστορική ταυτότητα της Βάρνας, ως της μεγαλύτερης πόλης στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, η οποία φιλοξενεί χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο. Το κύριο αντικείμενο είναι η προώθηση επαρκούς πληροφόρησης σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά στην Αναπτυξιακή της πόλης, για τις ανάγκες εκπαίδευσης των δημοτικών υπαλλήλων, εμπειρογνωμόνων και ειδικών στον τουρισμό, ξεναγών, τουριστικών πρακτόρων και γενικά όσων απασχολούνται στον τουρισμό.
Πρόκειται για μια τουριστική διαδρομή που περιλαμβάνει πολλές στάσεις στο κέντρο της Βάρνας, στο οποίο μπορεί κάποιος να φτάσει και να επισκεφθεί με τα πόδια γνωρίζοντας την ιστορική εξέλιξη της πόλης. Ορισμένα από τα κύρια μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς πρέπει να προωθηθούν κατά τρόπο που να αναδεικνύεται η κοινωνική και συναισθηματική σημασία τους καθώς και η ιστορική ερμηνεία.
Η Βάρνα είναι μια τουριστική πόλη που την επισκέπτονται χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τα κυριότερα αξιοθέατα, χαρακτηριστικά κτίρια και μνημεία, κυρίως στο κέντρο της πόλης, όπου είναι συγκεντρωμένα τα περισσότερα από αυτά. Αυτός είναι ο λόγος της επιλογής των δέκα χαρακτηριστικότερων, τα οποία πρέπει να αναγνωριστούν και να παρουσιαστούν σε συνδυασμό με ένα πρόγραμμα οικονομικής και βιομηχανικής αναβίωσης της Βάρνας ως μιας εμπορικής και θαλάσσιας πόλης.