Департамента по Културно Наследство и Нови Технологии в Патра

„Департамента по Културно Наследство и Нови Технологии е част от Колежа п бизнес администрация към Университета в Патра, Гърция. Департаментът включва 17 изследователи, работещи в области като класическа археология, управление на културното наследство, компютърни науки и приема около 1000 нови студенти на година.

Целите на Департамента са да разработи знания и експертиза в областта на културното налседство чрез използването на нови технологии, дигитализация, дългосрочно дигитално архивиране, информационни системи, интернет и уеб базирани услуги.

Завършващите студенти имат натрупан опит в разработването, производството, управлението, популяризирането и опазването на ресурси и продукти на кулурното наследство. Департаментът е участвал в различни национални и международни проекти свързани с дигиталното културно наследство и информационни системи.

Основният екип се състои от професори по културно наследство и културни информационни системи с многобройни резултати, представени на национални и международни научни конференции и журнали.

Университетът в Патра е основан на 11 ноември 1964 г. с желанието да се фокусира върху науката, технологиите, бизнес администрацията и социалните науки. В днешно време е един от най-известните университети в Гърция с много добра репутация сред международната и европейската научна общнст, защитавайки визията и мисията на основаването си.

Университетът участва във всички важни европейски и национални научни програми, получава фиансниране от държавата, частния сектор или Европейския съюз за развитието и популяризирането на научните изследвания.

Университетът насърчава мултикултурното академично сътрудничество и участва в европейски образователни програми, и демонстрира значителна изследователска дейност и репутация за качествени и иновативни подходи. Факултативните членове са много активни в публикуване на резултатите и иновации в доказани международни научни журнали.

Изследователската работа в най-голяма степен произлиза от изпълнението на научни проекти, при които научно-изследователските програми са основен финансов ресурс за повече от 3000 научни работници. Управлението на научно-изследователски проекти се води от Комисия за научни изследвания и нейното административно тяло. Финансовото управление на тези проектис външно финансиране допринася за ресурсите в Университета, използвани за специфични образователни и творчески дейности, както и финансиране на млади изследователи.“