Културно-историческото наследство на Варна, България – 100+ години история

Въведение:
Обучителният семинар цели да представи културната и историческата идентичност на Варна като най-големият град на Черноморското крайбрежие, който посреща хиляди туристи на година. Основната идея е да се представи развитието на града в културно-исторически план, което да послужи за обучението на общински служители, експерти и специалисти в областта на туризма, тур оператори и др.

Представяме Ви туристически маршрут от няколко обекти в централната част на Варна, които могат да бъдат обходени пешеходно и по този начин посетителите да се запознаят с историческото развитие на града. Някои от обектите дават задълбочена представа за социално-икономическото развитие на Варна в исторически план.

Варна е туристически град, посещаван от хиляди хора, които научават за атракциите, значими сгради и паметници по-специално в централната част на града. Именно това е причината десетте обекта да бъдат представени от гл.т. на икономическия и индустриалния възход на Варна като морски и търговски център в края на XIXв. и наччалото на XXв.

Програма на обученията:

Ден 1
Необходимост от обучения и знания.
Представяне на Варна и региона – характеристики, икономически сектори, услуги, местни особеност.
Туристически аспекти на културното наследство на Варна като предпоставка за реклама и по-добро представяне.
Развитие на Варна през последните 120 години и нейния индустриален, икономически, туристически и социален възход.
Посещение на културно-исторически обекти
– Катедрала „Св.Успение Богородично“
– Чаовниковата Кула
– Драматичен Театър „Стоян Бъчваров“
Дискусия относно влиянието на културно-историческото представяне за развитие на туризма в града

Ден 2
Ролята на заинтересованите лица за успешното управление на културното наследство.
Практически примери за привличане участието на заинтересованите лица в развитието на местни туристически продукти и услуги, предлагани от турситическите фирми.
Представяне на турситчески маршрут „100 години за 60 минути“ обединяващ 10 значими обекти, които представят индустриалния, икономическия, морския и социалния възход на града и превръщането му във важен търговски център в региона.
Перспективи за културно-историческото представяне на региона – връзка между местни и регионални туристически маршрути. Представяне на туристически маршрути „различното преживяване“, представящи културно-исторически обекти в шест общини около Варна.
Посещение на културно-исторически обекти
– Старата част на Варна
– Етнографския Музей
– Римски Терми
– Музей „История на Варна“
– Военно-морски Музей
– Храм „Св. Атанасий“

Ден 3
Посещение на Храм „Св. Николай Чудотворец“
Посещение на Археологическия Музей
Привличане участието на младите хора в управлението на туризма в града.
Практически примери и практики за младежкото участие – InnoWave – Варна Европейска Младежка Столица 2017
Финансово Управление и възможности за финансиране – национално финансиране, европейски програми, финансови схеми, местно финансиране, спонсорство.

Ден 4
Практическо упражнение
Работа по групи от 3-4 човека (разпределени на случаен принцип или по държави) за разработване на културно-исторически маршрути на база наученото и посещението на обектите през предходните дни.
Ако групите са разпределени по държави, то следва да вземат предвид националните особености и идентичност.
Представяне на проектите.
Дискусия на резултатите. Оценка.